biuro@mobilaksiegowosc.com + 48 734 408 959, + 48 608 213 988

Dotacje

 

badania i rozwój

   

innowacje

Badania i rozwój

 • Prowadzenie w przedsiębiorstwach badań i prac rozwojowych
 • Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie i rozwój działów i centrów badawczo-rozwojowych
 • Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań/technologii
 • Ochrona wartości intelektualnej
 

Innowacyjne inewstycje dla MŚP

 • Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie
 • Innowacyjne inwestycje związane ze zmianą procesu produkcyjnego lub zmianą sposobu świadczenia usług
 • Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także prace budowlano-montażowe (do 10% wartości inwestycji)
     
 

   

Energetyka, Odnawialne Źródła Energii i Ochrona Środowiska

 • Produkcja energii elektrycznej i/lub cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • Budowa lub modernizacja instalacji OZE
 • Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie
 • Inwestycje związane z odzyskiem surowców wtórnych, oczyszczaniem zużytej wody, czy filtracji emisji
 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwój

 • Pozyskanie środków na rozpoczęcie działalnści gospodarczej
 • Pozyskanie środków na rozwój firm typu start-up