biuro@mobilaksiegowosc.com + 48 734 408 959, + 48 608 213 988

ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH


USŁUGI KSIĘGOWE


KADRY I PŁACE


 

USŁUGI KSIĘGOWE

Oferujemy następujace usługi księgowe:

Podatkowa Księgia Przychodów i Rozchodów
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno- rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych  (ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencja przebiegu pojazdu i innych)
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego comiesięcznych bądź kwartalnych deklaracji VAT
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń do podatku dochodowego
 • Konsultacja wyniku finansowego i podatkowego z Klientem
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L
 • Sporządzenie i dostarczenie do GUS wymagalnych sprawozdań statystycznych
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Ryczałt Ewidencjonowany / Karta podatkowa
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno- rachunkowy
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego comiesięcznych bądź kwartalnych deklaracji VAT
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego PIT-28
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń do podatku dochodowego
 • Konsultacja wyniku finansowego i podatkowego z Klientem
 • Sporządzenie i dostarczenie do GUS wymagalnych sprawozdań statystycznych
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Sprawozdania i analiza finansowa
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno- rachunkowy
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego comiesięcznych bądź kwartalnych deklaracji VAT
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego PIT-28
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń do podatku dochodowego
 • Konsultacja wyniku finansowego i podatkowego z Klientem
 • Sporządzenie i dostarczenie do GUS wymagalnych sprawozdań statystycznych
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Zeznania roczne i deklaracje
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno- rachunkowy
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego comiesięcznych bądź kwartalnych deklaracji VAT
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego PIT-28
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń do podatku dochodowego
 • Konsultacja wyniku finansowego i podatkowego z Klientem
 • Sporządzenie i dostarczenie do GUS wymagalnych sprawozdań statystycznych
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

KADRY I PŁACE