Nowoczesne biuro rachunkowe online

Mobilna Księgowość


OnLine

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Internetowe Mobilna Księgowość Biuro Rachunkowe Online Olsztyn, ul. Pieniężnego 18b lok. 105, 10-006 Olsztyn, NIP: 7392939016, tel.: +48 796 199 996, email: biuro@mobilnaksiegowosc.com.pl dalej zwana firmą.

 

2. Pana/Pani dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

prowadzenia z Panem/Panią korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

przedstawienia oferty, w celu umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży usług oferowanych przez firmę za pośrednictwem Systemu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę.

 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pan/Pani zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pana/Pani treści marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

 

4. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla firmy, podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.

 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy firma będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pana/Pani treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie firmy przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Usługa MK Mobilna Księgowość Online oferująca wygodne i dostępne z każdego miejsca zarządzanie finansami firmy, dzięki nowoczesnym narzędziom księgowym w chmurze.

Mobilna Księgowość OnLine

Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i bądź na bieżąco z nowinkami oraz poradami dotyczącymi mobilnej księgowości online
"Obserwuj nasz profil na Instagramie, aby odkrywać wskazówki i aktualności związane z mobilną księgowością online i nowoczesnym biznesem."

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Mobilna Księgowość Biuro Rachunkowe Online Olsztyn

Mobilna Księgowość Biuro Rachunkowe Online Olsztyn: NIP 7392939016, REGON 362654132, ul. Pieniężnego 18b lok. 105, 10-006 Olsztyn

Polityka prywatności

Mobilna Księgowość, Księgowy online, biuro rachunkowe online, internetowe biuro rachunkowe, usługi księgowe online, księgowość przez internet, księgowość online, księgowość internetowa, PKPiR, Ryczałt, Kardy online, Płace online.

biuro@mobilnaksiegowosc.com.pl

+48 796 199 996